Geschiedenis

EEN GIFT VAN DE AARDE

EN DE AARD VAN EEN STAD

Ontstaan aan de samenloop van twee grote rivieren, tussen land en zee, wordt de stad Bordeaux al 2000 jaar door haar geschiedenis begeleid, zodanig dat deze met haar versmolten is en een diepgaande invloed heeft gehad op de streek. Zowel wat betreft de geografie als de mentaliteit.

BELANGRIJKE PERIODES IN DE GESCHIEDENIS VAN DE BORDEAUX WIJNEN

Mesopotamië, weet je nog...

De eerste aanzet van de wijngaard verscheen in het Nabije Oosten in een regio die Georgië, Armenië en Noord-Iran omvatte.
 • • De eerste iconografische of schriftelijke sporen van wijnbouw vinden we op 2500 jaar voor onze jaartelling.
 • • Omstreeks de 6e eeuw voor Chr. wordt de wijnstok via de haven van Marseille door Griekse en Fenicische zeevaarders in Zuid-Gallië geïntroduceerd.

1e eeuw: leve de Biturica !

De ontdekking van een druivenras dat bestand was tegen de strenge winters markeert de ontwikkeling van de wijnbouw in de Bordeaux streek.

• Dit druivenras rijpt voorspoedig onder de Romeinse bezetting die de "Pax Romana" invoerde en de handel bevorderde.

• Na de neergang van het Romeinse rijk en 5 eeuwen invasies redden de monniken het genetisch kapitaal van de Biturica door percelen ervan te houden rondom kerken en abdijen.

In de Middeleeuwen gaven ze elkaar het jawoord...

Vanaf de Middeleeuwen wordt de wijnstreek van de Gironde het oenologische en commerciële model dat het sindsdien altijd gebleven is.

 • In 1152 bezegelt het huwelijk tussen Eleanora, hertogin van Aquitanië en Hendrik Plantagenêt, toekomstige koning van Engeland, het lot van de wijnen van Bordeaux.
 • Bordeaux vestigt een monopolie op de productie, verkoop en export naar Groot-Brittannië. De wijnbouw maakt zich meester van de omgeving van Fronsac, Saint-Emilion, Cadillac, Barsac, Langon etc. De oudste van de 18 wijngildes van Bordeaux, Saint-Émilion, is gesticht in 1199.

De Honderdjarige oorlog, het eind van een gouden eeuw

De handelsstroom komt plotseling tot stilstand door de bloedige Honderdjarige oorlog tussen Frankrijk en Engeland.
 • 1453: de slag van Castillon geeft Aquitanië terug aan Frankrijk en Bordeaux is plotseling beroofd van Engeland als afzetgebied.
 • 1475: de situatie wordt weer normaal, Lodewijk XI geeft Britse schepen toestemming om terug te keren in de haven van Bordeaux. De handelsstroom krijgt echter niet haar eerdere omvang terug

Onze goede Hollandse vrienden!

Een nieuw tijdperk van voorspoed begint in de 17e eeuw met het verschijnen van nieuwe klanten: de Hollanders, de hanzeaten en de Bretonnen.
 • • De Hollanders, grote handelaars en kopers, oriënteren de productie van de eerste wijnen van de beste cru’s zoals de beroemde “Ho-Bryan", de toekomstige Haut-Brion. Zij innoveren met de sterilisatie van de vaten met zwavel om de wijn gemakkelijker te kunnen bewaren en transporteren.
 • • De wijnbouwers van de Bordeaux streek leveren de traditionele clarets (clairets), maar ook droge en zoete witte wijnen bestemd voor destillatie. De New French Claret is het prototype van de moderne rode Bordeaux wijn.

Onze goede Hollandse vrienden!

Een nieuw tijdperk van voorspoed begint in de 17e eeuw met het verschijnen van nieuwe klanten: de Hollanders, de hanzeaten en de Bretonnen.
 • De Hollanders, grote handelaars en kopers, oriënteren de productie van de eerste wijnen van de beste cru’s zoals de beroemde “Ho-Bryan", de toekomstige Haut-Brion. Zij innoveren met de sterilisatie van de vaten met zwavel om de wijn gemakkelijker te kunnen bewaren en transporteren.
 • De wijnbouwers van de Bordeaux streek leveren de traditionele clarets (clairets), maar ook droge en zoete witte wijnen bestemd voor destillatie. De New French Claret is het prototype van de moderne rode Bordeaux wijn.

De eeuw van de Verlichting en zijn mogelijkheden

Engeland mag dan goed zijn voor niet meer dan 10% van de export van wijn uit de Gironde, er tekenen zich nieuwe mogelijkheden af…
 • Midden in de koloniale tijd verzekert Bordeaux zijn groei door de export van wijn naar Santo Domingo en de Kleine Antillen.
 • Engeland brengt fijne en krachtige bewaarwijnen in de mode, die in trek zijn bij de Londense high society.
 • Thomas Jefferson, toekomstig president van de Verenigde Staten, op doorreis in Bordeaux in 1787, brengt een door de brokers en handelaars opgestelde classificatie van de wijnen ter sprake.
 • De eerste gekurkte en verzegelde flessen verschijnen, die geleidelijk de vaten vervangen bij de verzendingen.

In voor- en tegenspoed !

In het begin van de 19e eeuw begint een nieuwe gouden tijd. De productie verdubbelt, de export verdrievoudigt en de Engelsen worden opnieuw belangrijke kopers.
 • De kwaliteit ontwikkelt zich met de Classificatie van 1855 op verzoek van Napoleon III ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling.
 • De oïdium, een vreselijke schimmelziekte, treft de wijnstreek omstreeks 1851. In 1857 wordt ontdekt dat bestuiving met zwavel de ziekte tot staan kan brengen.
 • Tussen 1875 tot 1892 verwoest de druifluis de wijngaarden, die uiteindelijk worden gered door het enten van druiven uit de Bordeauxstreek op Amerikaanse wijnstokken die resistent zijn tegen de luis.
 • Na de druifluis volgt de meeldauw. Deze schimmel wordt onder controle gebracht dankzij de ontdekking van de Bordeauxse pap (bouillie bordelaise), een mengsel van kalk en kopersulfaat.

Kwaliteit voor alles

In 1936 wordt het I.N.A.O. (Nationaal Instituut voor Herkomstbenamingen) opgericht met als doel waardeverhoging van de producten door verbeterde kwaliteit. Markante feiten :

Na het tot staan brengen van de ziekten, gaat de snelle uitbreiding van de wijngaarden gepaard met fraudes en daling van de prijzen.

1952

De gildes worden verenigd in de Grand Conseil du Vin de Bordeaux (Grote raad voor Bordeaux wijn).

1955

Invoering van de classificatie van de Saint-Émilion

1956

Na verschrikkelijke vorst hervindt de Bordeauxstreek nieuwe voorspoed en haar wereldwijd erkende leidende positie.

1987

Creatie van de nieuwe AOC Pessac-Léognan.

Where modernity meets tradition

Met het oogmerk om de knowhow van hun voorvaderen voort te zetten vindt de nieuwe generatie Bordeauxse wijnbouwers de juiste compromissen tussen tradities en moderniteit.
 • Zij speelt collectief in een duidelijk pluridisciplinaire en branchewijde benadering, het doel: een duurzame en concurrerende wijnbouw ontwikkelen in overeenstemming met de uitdagingen van de 21e eeuw op het gebied van de oenologie, de technologie en het milieu (innoverende aanpak van het milieubeheersysteem, onderzoek om zich aan te passen aan de klimaatverandering etc.).
 • Zij innoveert door middel van de faculteit voor œnologie van Bordeaux en haar vele researchinstellingen die bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe knowhow.
 • Zij geeft blijk van durf met nieuwe design wijnkelders die even mooi als doelmatig zijn in dienst van de ontwikkeling van de wijn.
 • Zij doet zich gelden met haar verenigingen van jong Bordeauxs talent die steeds meer feestelijke evenementen organiseren rondom de wijn om deze voor iedereen toegankelijk te maken.

De mondiale hoofdstad van de wijn vernieuwt zich

Met de inbedrijfstelling van de hogesnelheidslijn in 2017 zal Bordeaux la Belle, de stad van de wijn, de wijnroutes, de wijntoeristische cruises, het werelderfgoed van de Unesco, nog maar op 2 uur 5 minuten van Parijs zijn.
 • Het toerisme in het kader van de Bordeaux wijnen is volop in ontwikkeling. De chateaus openen hun deuren voor de liefhebbers om hun geschiedenis en hun fabricagegeheimen te onthullen. Er worden ontdekkingsprogramma’s georganiseerd door internationale touroperators en door de gespecialiseerde reisbureaus van Bordeaux.
 • De ervaringen die beleefd kunnen worden in het kader van Bordeaux wijn nemen hand over hand toe tijdens evenementen in alle hoeken van de wereld. Wijnbars, originele uitstapjes, wijnmatch workshops of cursussen in de Wijnschool van Bordeaux. Bordeaux verenigt opmerkelijke projecten om zich heen voor ieder publiek: jongeren, volwassenen, nieuwsgierigen of oordeelkundige liefhebbers.

ONTDEK MEER

Uitjes

ons terroir

Klassen

ons terroir

Bordeauxklaar de winter in: de kunst van het (wijn)kiezen!

Onderwijs