S

Stil

Een wijn wordt stil genoemd wanneer de gisting is afgelopen en er aan het oppervlak geen koolzuurgasbelletjes meer verschijnen. Meer algemeen duidt een stille wijn een wijn aan die niet schuimt.